Lääkehoidon kokonaisarviointi

Kokonaisarviointi on tarkoitettu etenkin iäkkäille, paljon lääkkeitä käyttäville, joilla on mahdollisesti lääkitykseen liittyvä terveydellinen ongelma tai haitta. Kokonaisarvioinnin tekee erikoispätevyyden suorittanut farmaseutti yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa. Kokonaisarviointi sisältää lääkityksen tarkistuksen. Lisäksi selvitetään asiakkaan terveydellinen tila (sairaudet, laboratorioarvot) ja arvioidaan lääkkeiden osuus mahdollisiin ongelmiin tai haittoihin. Farmaseutti tekee arvioinnin perusteella lääkärille ehdotuksen mahdollisista lääkitysmuutoksista, ja lääkäri tekee päätöksen tarvittavista muutoksista.

Kysy palvelusta tarkemmin Limingan tai Tyrnävän apteekista!